FANDOM


Návrh zákona ku vytlačeniu peňazíEditovat

Každá krajina má možnosť vytlačiť peniaze vo svojej mene kryté zlatom.

  • Návrh zákona k vytlačeniu peňazí môže navrhnúť iba kongres, nie prezident. O tomto návrhu sa v kongrese hlasuje a je prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov

  • Vytlačenie jednej lokálnej meny stojí 0.005 zlata. Za jedno zlato sa teda vytlačí 200 lokálnej meny.
  • Množstvo zlata navrhnutého pre zmenu do lokálnej meny môže byť určené iba celým číslom, teda nemôžu byť použité desatinné miesta.
  • Minimálne množstvo zlata na zmenenie je 1.
  • Maximálne množstvo zlata na zmenenie je 1000.
  • Peniaze budú vložené do štátnej pokladnice.

Tlacpenazi