FANDOM


Hlavní výhodou vojenské jednotky je její bonus v bitvě, který je 5 - 20% Bonus se projeví pouze tehdy, když bojujete za zemi, ve které je daná vojenská jednotka, či za zemi která je spojencem země, ve které je vaše vojenská jednotka.

Elitní 20%
Veteránská 15%
Pravidelná 10%
Začátečnická 5%

Ceny Editovat

Založení vojenské jednotky stojí 50 goldů, vojenská jednotka bude mít hodnost Začátečnická, tedy bonus 5% a místo pro 10 členů, místo pro každého dalšího člena bude stát 5 goldů, zvýšení hodnosti vojenské jednotky na hodnost Pravidelná stojí 50 goldů, ve které bude stát místo pro dalšího občana 10 goldů. Tyto ceny se budou s narůstající hodností vojenské jednotky zvyšovat.

Dary Editovat

Vojenské jednotce můžete darovat stejné věci jako akciové společnosti, a to firmu, produkty a nebo peníze.

Vůdce a Členové Editovat

Po založení vojenské jednotky se automaticky stáváte jejím vůdcem a s tím máte i všechna práva na řízení jednotky. Tuto funkci můžete někomu přenechat, ale tímhle ztrácíte všechna práva na vojenskou jednotku a vojenská jednotka dostává nového majitele.

Vůdce jednotky může přidělovat členům práva a to:

  • používat skladiště - člen může posílat produkty ze skladu jednotky ostatním členům (i sobě).
  • přijímat / odmítat přihlášky - člen může přijímat nebo odmítat přihlášky jiných hráčů do jednotky.
  • povolit změnu rozkazů - člen může měnit rozkazy bitvy, za koho v jaké bitvě mají členové bojovat.
  • povolit správu firem - člen může dávat nabídky práce na trh práce, či přijímat / odmítat žádosti práce, nebo třeba propouštět zaměstnance.

Vůdce MU může měnit popis jednotky, či měnit znak, Vůdce má dále všechny jmenované možnosti.

hráči často používaná zkratku MU - military unit -- vojenská jednotka